Förvaltning av bostadsrättsföreningar

Ekonomisk förvaltare

Vi hjälper bostadsrättsföreningar med redovisning och ekonomisk förvaltning och är ett starkt, personligt alternativ till de stora förvaltarna på marknaden.

Vi förvaltar både små och stora föreningar och har som ambition att arbeta proaktivt och nära föreningens styrelse. Vår kunskap inom bostadsrättsföreningar och fastigheter i allmänhet, kommer förhoppningsvis att vara ett stöd för styrelsen i sitt arbete.

Vi erbjuder följande tjänster:

Redovisning

 • Löpande bokföring
 • Betaltjänster
 • Löner och arvoden
 • Hyresavisering & administration
 • Bokslut och årsredovisning

Skatt

 • Mervärdesskatt – frivillig skattskyldighet – fastigheter
 • Inkomstdeklaration
 • Fastighetsdeklaration

Övriga tjänster

 • Lägenhetsregister
 • Underhållsplan
 • Likviditetsbudget långsiktig, kopplad till underhållsplan
Top