Redovisning och bokföring i Huddinge och Stockholm

Sedan starten 2008 har vi haft förmånen att hjälpa en mångfald av olika företag och föreningar med att få kontroll på sin ekonomi och utveckla verksamheten.

Vi har erfarenhet av redovisning i alla branscher och företagsformer och bedriver vår verksamhet i Huddinge men vänder oss även till kunder i hela Stockholm med omnejd.

Hans Andersson – auktoriserad redovisningskonsult

Hasse2Grundaren, Hans Andersson är auktoriserad redovisningskonsult och är ansluten till SRF (Sveriges Redovisningsförbund). Hans har 30 års erfarenhet inom redovisning och skatt och har även en bred kompetens inom fastighetsrelaterade frågor, koncernredovisning och koncernstrukturer.

 

Annika Lindfors – Redovisningsekonom

Annika2Annika Lindfors är utbildad redovisningsekonom och har sedan 2013 arbetat i företaget. Annika sköter den löpande redovisningen, löner, bokslut och hyresadministration.

 

 

Företaget är anslutet till branschförbundet SRF och följer därmed de kvalitetskrav som ställs.

Top