Fastighetsförvaltning och fastighetsprojekt

Vi har lång erfarenhet av fastighetsförvaltande bolag.

Förutom den löpande bokföringen, hyresavisering samt bokslut, årsredovisning och inkomstdeklaration, har vi kunskapen som krävs inom de många, lite speciella områden, en fastighetsförvaltande rörelse kan innehålla, såsom:

  • Momshantering (Frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt)
  • Fastighetsskatt och fastighetstaxering
  • Avskrivningar, även komponentavskrivningar
  • Underhållsplaner
  • Vi använder REAL fastighetsprogram som stöd i förvaltningen.

Vi erbjuder också andra fastighetsrelaterade tjänster, som tex:

  • Ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt
  • Kalkylering och budgetering samt avtalshantering vid nyproduktion av bostadsrätter
  • Vi upprättar ekonomiska planer
Top