Bokföring, redovisning & skatt

Vi erbjuder redovisnings- och rådgivningstjänster i alla typer av verksamheter och bolagsformer. Vår ambition är att vara ett stöd i kundens verksamhet och att hjälpa kunden med att få full kontroll över företagets ekonomi.

Vi erbjuder följande tjänster inom:

Redovisning

 • Löpande bokföring
 • Fakturering
 • Betaltjänster
 • Löner
 • Hyresavisering
 • Bokslut och årsredovisning
 • Koncernredovisning

Skatt

 • Mervärdesskatt – vinstmarginalbeskattning
  Mervärdesskatt – omvänd skattskyldighet
  Mervärdesskatt – frivillig skattskyldighet för fastigheter
 • Beskattning – fåmansföretag
  Beskattning – delägare
  Beskattning – enskild näringsidkare
 • Inkomstdeklarationer
 • Fastighetsdeklarationer
Top