kompetens_helhet

Bokföring, redovisning
& skatt

Från bildandet av företaget, genom den löpande hanteringen till den färdiga årsredovisningen. På vägen är vi ditt stöd i strategiska beslut och rådgivare i redovisnings- och skattefrågor.

Spetskompetens inom fastighet och förvaltning

Spetskompetens inom fastigheter och förvaltning

Vi har spetskompetens inom flera områden såsom fastigheter och förvaltning av bostadsrättsföreningar, koncernstrukturer och koncernredovisning.

Top